Karta konsultacyjna dla zawodników z cukrzycą typu I

Wywiad przed wizytą sportową